Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на детска градина 2023.pdf
план за действие БДП 2020-2021г..pdf
ВВ - ДГ Радост 2020г..xls
Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-21г..docx
Правилник за дейността на ДГ Радост 2020-21г..pdf
Отчет стратегия 30,09,2020г..pdf
Заповед 25,11,2020г..pdf
правила за достъп сграда.doc
Правилник за дейността 2019-2020 Радост.doc
Програмна система Играя и зная 2019.doc
График на допълнителни дейности-2019г..doc
Правила за предоставяне на достъп.docx
Отчет за изпълнение на стратегия за развитие на ДГ Радост.doc
Ситуации по Безопасно движение по пътищата 2018-2019 година
ПРОГРАМНА СИСТЕМА "ИГРАЯ И ЗНАЯ" 2018 година
Програмна система „ИГРАЯ И ЗНАЯ” към Стратегия за развитие на Детска градина „Радост”гр.Велинград за периода 2016 – 2020 годинa
Стратегия и програмна система за развитие на Детска градина „РАДОСТ” гр. ВЕЛИНГРАД 2016 год.
План за действие и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „РАДОСТ“за периода 01.10.2016 – 30.09.2018 г.
Етичен кодекс
График за провеждане на допълнителни дейности в детската градина за учебната 2017-2018г.
Правилник за дейността на Детска градина „РАДОСТ” гр.Велинград за учебната 2017/2018 година
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ИГРАЯ И ЗНАЯ” 2017 година
Стратегия и програмна система за развитие на детска градина „Радост”- гр.Велинград 2017год.