Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Квалификация

 

Вътрешна квалификация - 2021г.

Януари 2021 г.  -  "Страховете и агресията на децата от предучилищна възраст" - дискусия

Април 2021 г.   -  "Подкрепа на детското поведение чрез използване на арт техники" - лекция

Май 2021 г. -  "Ефективни взаимодействия и устойчиви отношения в диалога и работата с родителите" - обмен на опит с екипа на ДГ "Детска вселена"

Юни 2021 г. -  "Съвременни форми за повишаване на професионалните компетентности на екипа"

 

 Вътрешна квалификация - 2020г.

Януари 2020 г.  -  "Да бъдем добри" - тренинг с участие на родители

Февруари 2020 г.  - "Педагогически проблеми на трудното детство и тенденции в квалификацията на детския учител за справяне с тях" - лекция-дискусия

Юни 2020 г.  -  "Играта - позната и непозната"

Октомври 2020 г. -  "Форми на онлайн взаимодействие с родителите и работа с интерактивна дъска" - практикум

Ноември 2020 г. -  "Игри по БДП" - практикум

 

Вътрешна квалификация - 2019г.

 Януари 2019 г. - "Правилата са за всички"

Януари 2019 г. -  "Формиране на комуникативна култура у децата и стимулиране на партньорство в играта"

Февруари 2019 г. - "Оптимизиране на екипната организация в детската градина"

Март 2019 г.  -  "Гражданско, здравно и екологично възпитание" - обмяна на опит

Октомври 2019 г - ."Учене чрез игра" - лекция, дискусия

Ноември 2019 г. -  "Интерактивни игри за деца, развиващи ума, баланса и психиката"

Ноември 2019 г. -  "Музиката, децата и емоционалната интелигентност"

Открити практики пред колеги

 

 

Външна квалификация -2019г.

През 2019г. ДГ "Радост" се включи в програмата на Нестле за здравословно хранене на децата в предучилищна възраст.

 

 

Декември

Придобиване на 4 ПКС - Иванна Цанова

Ноември

"Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3г. до 3,6г., за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция" - Капка Баева, Величка Иванова

********

Подчинени на максимата "Учене през целия живот" в информационния и динамично променящ се свят, и във връзка с непрекъснатия процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагозите и тяхното кариерно развитие, заложихме на нови, иновативни форми на квалификация, които да разчупят еднотипността им.

 

 Вътрешна квалификация - 2018г.

Май 2018 г. - "Мултимедийни иновации в работата на детския уяител"

Май 2018 г. -  "Пролетна магия - открита практика

Декември 2018 г. - "Клуб на родителя - ефективен модел на общуване в действие между родители, учители, деца"

Декември 2018 г. -  Обмен на опит и идеи по съвместни проекти

 

Вътрешна квалификация - 2017г.

Февруари 2017 г. -  "Фризбито като иновативно средство по физическа култура в детската градина"

Ноември 2017 г. - "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите"

Ноември 2017 г. - "Психокорекция на тревожността при децата от предуяилищна възраст"

 

Вътрешна квалификация - 2016г.

Ноември 2016 г. -  "Работещи модели за по-лесна адаптация на децата в детската градина"

 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ "ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И РАБОТА В ЕКИП"

Колективът на ДГ "Радост" имаше удоволствието да участва в динамичен семинар-тренинг на тема "Организационна култура и работа в екип". Обучението се проведе от проф. К.Петров и директор Дирекция и проекти "ММ Груп"-гр.София - Дарина Илиева, които са членове на европейския институт за мениджъри в Берлин. Проведеното обучение беяе част от програмата висш мениджмънт и включваяе интересни и актуални теми по етикет и модел на поведение от най-новата педагогическа програма "SEGUA". За участие в тренинга всички педагози и директора на ДГ "Радост" получиха европейски сертификати.

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ- 2016г.

 На 16.05.2016г. ДГ "Радост" имаше удоволствието да посрещне представители от Националната конференция по предучилищно възпитание, която се проведе в гр.Пазарджик. Гостите ни имаха възможността да се докоснат до прекрасните госки кътове в двора на детската градина и да се насладят на артистичната изява на децата от двете подготвителни групи - "Мечо Пух" и "Палави козлета". Те си тръгнаха очаровани от топлото посрещане, заредени с много положителни емоции от децата и колектива на нашата детска градина.

 

 

ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИЯ - УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Величка Иванова - гр.Пещера-2014г.

Областна педагогическа конференция "Учене през целия живот-от малки до големи" с доклад на тема "Туристическият поход- малка стъпка към социализацията и нравствеността в съвременното общество".

Веселина Коева - гр.Велинград 2010г.

Областна педагогическа конференция "Водим бъдещето за ръка" с доклад на тема "Интегративни функции на празничната дейност в детската градина"

 

Веселина Коева - гр.Панагюрище 2012г.

Областна педагогическа конференция "Водим бъдещето за ръка" с доклад на тема "Опитът на ДГ "Радост"-Велинград от един преживян 50годишен юбилей".

 

Живка Иванова - гр.Пазарджик 2017г.

Областна педагогическа конференция "Учене през целия живот-от малки до големи" с доклад на тема "Цветна и вкусна градинка - едно съвместно преживяване с родители и деца".

 

Иванна Цанова - гр.Пазарджик - 2018г.

Областна педагогическа конференция "Децата и образованието в 21 век" с доклад на тема "Добротата може да се възпитава"

 

УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ТРЕНИНГИ

   

 

 

ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ

- Тренинги

- Дискусии

- Тиймбилдилнг

- Практикуми

- Открита практика

 

 

ЗА ДОСТОЕН ТРУД - ДОСТОЙНО ПРИЗНАНИЕ!

 

Таня Голомехова - директор на ДГ "Радост"

- Директор на Община Велинград и Област Пазарджик 2008/2009г.

- Директор на годината СРСНПБ 2010/2011г.

- Директор на годината на Община Велинград 2016/2017г.

 

УЧИТЕЛИ НА ГОДИНАТА

2007/2008г. - Ваня Делиева

2008/2009г. - Живка Иванова

2009/2010г. - Иванка Ананиева

2010/2011г. - Веселина Коева

2011/2012г. - Татяна Благова

2012/2013г. - Веселина Коева

2013/2014г. - Капка Баева

2014/2015г. - Гинка Цанова

2015/2016г. - Руслана Лебанова

2016/2017г. - Величка Иванова

2017/2018г. - Веселина Коева - номинация на Съюза на работодателите за цялостен принос в ПУВ

2017/2018г. - Капка Баева - номинация на Кмет на Общината

      

2018/2019г. Ваня Делиева

2018/2019г. Величка Гърбева - номинация за млад учител в Община Велинград

2019/2020г. -

2020/2021г. - Величка Иванова