Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Обществен съвет

 

С Ъ С Т А В

 На Обществения съвет при ДГ”Радост”, попълнен на 24.11.2021г. със Заповед №129/24.11.2021г.

 

 

Основен състав:

 1.Иванка Семерджиева – председател            iv_sem@abv.bg            0878390146

 2.Анна Захова –родител                                   anizahova@abv.bg     0894370137

 3.Надежда Цопанова – родител                      nadezhdatsopanova@gmail.com   0888774770

 4.Йоана Кехайова – родител                            yoanayancheva95@abv.bg     0899985257

 5.Александра Керина - финансиращ орган     abotseva@abv.bg   0889 404 086 

 

 

Резерви:

1.Красимира Дивакова – родитeл              krasimiradivakova9011@gmail.com    0887433941

2.Петя Гавазова - родител                        gavazovapetya@gmail.com   0878939819

3.Антония Даскалова – родител                mbiskviitka@gmail.com        0887851938

5.Бояна Кирилова - финансиращ орган    presscentre@velingrad.bg   0886454523

 

Прикачени документи

PSUDOSDGU.docx