Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Английски език

От учебната 2021/2022г. школата по английски език в ДГ „Радост” се ръководи от г-жа Краси Илинова, която е част от екипа на езикова школа "Планета" гр. Пазарджик.