Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Екип

Таня Голомехова – директор Първо ПКС

Таня Голомехова – директор Първо ПКС

 

 

 


Живка Иванова – старши учител Четвърто ПКС

 


Величка Гърбева – учител Четвърто ПКС

 


Ваня Делиева – старши учител Пето ПКС

 

 

Мариана Фендрина – учител Четвърто ПКС

 


Веселина Коева – старши учител Пето ПКС

 


Капка Баева – старши учител Пето ПКС

 


Величка Иванова – старши учител Пето ПКС

 


Иванна Цанова – учител Четвърто ПКС

Ати Кисимова

 

 

Иванка Денчовска – медицинска сестра

 


Даниела Хаджиева – домакин-касиер

 


Гинка Радулова – помощник възпитател

 

 

Васка Гърбева – помощник-възпитател
 
 
 
 

  


Надежда Газаренова – готвач

 

 

Радмила Юрукова – помощник-готвач

 – огняр