Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Спортна среда сред чиста гора - здрави и щастливи деца

През 2016 год.ДГ”Радост”спечели и реализира проект по ПУДООС –Национална кампания „За чиста околна среда-2016 на тема:” Спортна среда сред чиста гора – здрави и щастливи деца”.

 

Целта на проекта бе: Стимулиране интереса на децата към двигателна дейност, развиване на двигателни качества, формиране на навици у децата за опазване на околната среда и включване в различни игри . Желание за общуване с природата и предпазване от опасностите при съприкосновение с нея.

 

Целта на проекта беше реализирана със следните

 

Задачи:

 

Превръщане на детското заведение в “Мечтана детска територия “ за децата чрез естетизация и благоустройство на част от двора.
Подобряване здравословното състояние и физическата дееспособност на децата чрез удължаване престоя им на открито при организирани дейности и игри.


Повишаване гражданската активност на родители и общественост, чрез активно участие в опазване и поддръжка на детската площадка.


Във връзка с проекта бяха реализирани множество дейности с активното участие на деца,персонал,родители , Община Велинград , спонсори и приятели на детската градина.

 

Изграждане на детски спортен комплекс с детски спортни съоръжения /люлка, катерушка, тунел, мостче за баланс и равновесно ходене/ като част от горското училище в двора на детската градина.


Изграждане на къщичка за занимателни и тематични игри – където децата ще играят различни сюжетни и занимателни игри.


Монтиране на кошчета за разделно събиране на отпадъци;


2. Създаване на подходяща образователно-възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата чрез:

  • Еко практики на открито – практически ситуации с децата в кътовете на открито, където децата ще пренасят усвоените знания за природата и опазването й.
  • Тренинг с родители – “Познавам и използвам природата безопасно”.
  • Пленер за детска рисунка на тема: ”Обичам природата – и аз участвам”.

3. Озеленяване и залесяване с храсти и дървета.

Практически „Уроци по градинарство” за децата от подг. групи от родители за засаждане на цветя, дървета и храсти;
Разсаждане на иглолистни дръвчета от намиращия се в двора на детската градина горски разсадник
Засаждане на цветарниците на цветната алея на детската градина с летни и есенни цветя – с участие на деца,персонал и родители.
Проектът завърши с детски еко – спектакъл “Ние сме деца на планетата Земя”,на който много родители, медии, гости и приятели на детската градина се насладиха на прекрасните творчески и артистични умения на децата, претворени в един вълнуващ коктейл от музика, танци, багри и искрено детско настроение.

 

Благодарим за оказаната помощ и съдействие при реализиране на дейностите по проекта на Община Велинград и лично на Кмета на Общината г-н Коев, техникум по дървообработване с директор г-жа Рускова, Мебелна фабрика “Дейзи”, Рубин комерс, родители и приятели на ДГ “Радост”.

 

С изпълнението на този проект се осигури спокойно, сигурно и приятно място за игра на децата сред природата,където успешно ще съчетаваме детските игри с екологичното възпитание на децата. Вярваме,че изграденият забавен детски комплекс, в който децата ще спортуват,забавляват и играят, учейки се сред природата ще бъде добър пример за “Зелен дом“,в който ще възпитаваме у децата така нужното уважение и постоянство към “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”.