Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Народни танци

 

Хайде всички за ръце,

 

да му друснем пак хорце!

 

Леко с пръсти: хоп-хоп-хоп!

 

Хайде силно: троп-троп-троп!

 

А пък сега на кравай - 

 

ей, че сладко се играй!

 

Хоп-хоп-хоп, пляс с ръце!

 

Весело е туй хорце!

 

Под топлите слънчеви лъчи и на зелената трева се провежда школата по народни танци в нашата детска градина.