Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Националната програма на МОН "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"

Спечелена интерактивна дъска по проект на МОН - "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното образование.