Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Седмица на безопасност на пътя

Седмица за безопасност на пътя
"ГОВОРИ - за да спасиш живот! "
6-12 май 2019г. Децата от ДГ "Радост " се включиха в разнообразни дейности, посветени на глобалната седмица за безопасност на пътя!