Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Родината

В сърцето на всеки човек има специално място за Родината, изпълнено с едно майчино чувство на топлота, на принадлежност, на сплотеност и близост. И въпреки обърканото време, в което живеем, децата от гр. „Звънчета“ показаха, че ние нямаме причина да се срамуваме, че сме българи, и че трябва да сме горди със своето минало, език, култура и традиции.