Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Открит урок по народни танци

Хайде всички за ръце,

да му друснем пак хорце!

Леко с пръсти: хоп -хоп-хоп!

Хайде силно: троп-троп-троп!

А пък сега на кравай-

ей, че сладко се играй!

Хоп-хоп-хоп, пляс с ръце!

Весело е туй хорце!