Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Начало на учебната година 2019-2020г.

Уважаеми, родители,
Детска градина "Радост" ще отвори отново врати за своите малки възпитаници на 9.09.(понеделник). Детската градина ще работи с две сборни групи в периода 9.09.-13.09., а в пълен капацитет - от 16.09.

Необходимо е да представите следните документи:
* При отсъствие на детето
ПО-МАЛКО от 2 МЕСЕЦА от детската градина:
1. Профилактичен преглед
2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение.

* При отсъствие на детето
ПОВЕЧЕ от 2 МЕСЕЦА:
1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти)
2. Профилактичен преглед
3. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение.

* Децата, които за първи път ще посетят детската градина, трябва да представят следните документи:
1. Копие от акта за раждане на детето (ако не е предоставено).
2. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
3. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
4. Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.
5. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
6. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ ясла.