Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

2016 Футбол

 От учебната 2016/2017 год. в ДГ стартира нова допълнителна услуга – футбол. Школата по футбол се ръководи от г-н Стефан Караманов. Треньорската дейност на школата е в унисон с две от важните подцели, обслужващи стратегията на ДГ, а именно:

  -Формиране у детето на разбирането, че живота и здравето са ценности с непреходно значение:

 -Формиране на умения за здравословен начин на живот, чрез хигиена, хранене, спорт и овладяване на норми за безопасен живот.

     Децата от всички групи се включват с удоволствие в интересните тренировки на открито на площадката по футбол и усвоявайки елементите на детския футбол, закаляват своя организъм и възпитават редица ценни физически качества.